“વાંઢાની પત્નીઝંખના”

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

જન્મકુંડળી લઈ જોશીને,
પ્રશ્ન પૂછવા જાઉ;
જોશી જૂઠી અવધો કહે પણ,
હું હઈએ હરખાઉ, ૧

મશ્કરીમાં પણ જો કોઈ મારી,
કરે વિવાની વાત;
હું તો સાચેસાચી માનું,
થાઉ રૂદે રળિયાત, ૨

અરે પ્રભુ તેં અગણિત નારી
અવની પર ઉપજાવી;
પણ મુજ અરથે એક જ ઘડતાં,
આળસ તુજને આવી, ૩

ઢેઢ ચમાર ગમાર ઘણા પણ,
પરણેલા ઘરબારી;
એ કરતાં પણ અભાગીયો હું,
નહિ મારે ઘેર નારી, ૪

રોજ રસોઈ કરીને પીરસે,
મુખે બોલતી મીઠું;
મેં તો જન્મ ધરી એવું સુખ,
સ્વપ્નમાં નહિ દીઠું, ૫

મુખના મરકલડાં કરિ કરિને,
જુએ પતિના સામુ;
દેખી મારૂં દિલ દાઝે ને,
પસ્તાવો બહુ પામું,૬

વરકન્યા ચોરીમાં બેઠાં,
એક બીજાને જમાડે;
અરે પ્રભુ એવું સુખ ઉત્તમ,
દેખીશ હું કે દહાડે, ૭

ચૌટેથી ચિતમાં હરખાતો,
ચાલ્યો ચાલ્યો આવે;
બાળક કાલું કાલું બોલી,
બાપા કહિ બોલાવે,૮

પુત્ર પુત્રીને પરણાવે,
વ્રત ઉદ્યાપન વેળા;
હોમ કરે જોડે બેસીને,
ભાળે જન થઈ ભેળા, ૯

અરે એવા પુરુષોએ મોટાં,
પુણ્ય કર્યા હશે કેવા;
મેં શાં મોટાં પાપ કર્યા હશે,
મળ્યા નહી સુખ એવાં, ૧૦

મૂરખ જેવાનાં મંદિરમાં,
નિરખી બે બે નારી;
અરે વિધાત્રી અભાગણી,
આતે શી બુધ્ધિ તારી, ૧૧

અહો મિત્ર મારા સંકટની,
શી કહું વાતો ઝાઝી;
વિશ્વ વિષે પુરુષોના વૈભવ,
દેખી મરૂ છું દાઝી. ૧૨

કવિ દલપતરામ.

જો આ રચના તમને ગમતી હોય તો ઉપર આપેલા Like બટન👆👆 પર ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં.
𝐿𝑖𝑘𝑒👍🏻
𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤📃👆🏻
𝐴𝑛𝑑 𝑠𝒉𝑎𝑟𝑒➡️🤝🏻


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

તમારો અભિપ્રાય જરૂર આપશો...

%d bloggers like this: