કબીર વાણી..

માટી કા એક નાગ બનાકેપૂજે લોગ લુગાયા..જિન્દા નાગ જબ ઘર સે નિકલેલે લાઠી ધમકાયા.. જિન્દા બાપ કોઈ ના પૂજેમરે બાદ પુજવાયા..મુઠીભર ચાવલ લેકેકૌવે કો બાપ બનાયા.. દુનિયા કિતની બાવરી હૈજો પત્થર પૂજે જાય..ઘર કી ચકીયા કોઈ ન પૂજેજિસકા પિસા ખાય.. Read more…

कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस आप ख़ुद ऊंचाइयों पर चले जाओं और वे ऐसे ही मिट जाएंगे !!

क़ौआ एकमात्र पक्षी हैं जो बाज़ पर चोंच मारने की हिम्मत करता है, वह बाज़ की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज़ जवाब नहीं देता है, और न ही कौवा से लड़ता है और Read more…

खुशहाल वो होते हैं, जिनके पास जो होता है
बस उसका सबसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं,
एन्जॉय करते हैं और भरपूर जीवन जीते हैं…….!

— कप और कॉफी — एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अच्छे केरियर के साथ खूब पैसे कमा रहे थे।वे अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिले… प्रोफेसर साहब उनके काम के बारे Read more…